ก.อ.มติเอกฉันท์ เลือกเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุดขึ้นเป็น อสส.คนต่อไป

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ ถนนเเจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มิ.ย.นี้ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์ บริภาร อัยการสูงสุด(อสส.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) รวม 15 คน โดยมีวาระสำคัญพิจารณาแต่งตั้งให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำเเหน่งอัยการสูงสุดคนต่อไปเนื่องจาก ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ อัยการสูงสุดคนปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ โดยที่ประชุมก.อ.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นาย เข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด  อาวุโสอันดับ1 ขึ้นเป็นอัยการสูงสุด (อสส.)คนต่อไป

สำหรับประวัตินายเข็มชัย  ชุติวงศ์ ว่าที่อัยการสูงสุดคนที่ 14  ปัจจุบันอายุ 63 ปี เกิดวันที่ 27 ก.ย.2497 จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เนติบัณฑิตไทย เกียรตินิยม เเละปริญาโทนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด สอบเข้าเป็นข้าราชการอัยการ ได้รับความเจริญก้าวหน้าในการดำรงตำเเหน่งหน้าที่การงานมาโดยตลอด ทั้งในสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาเเละหารือ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานอัยการสูงสุด ก่อนที่จะขึ้นดำรงตำเเหน่งฝ่ายบริหารที่สำคัญ ปฏิบัติหน้าที่รองอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 58  .-สำนักข่าวไทย 

Comments are closed.