กองทัพไทยเกริกเกียรติแข็งแกร่งเช่นทุกวันนี้ได้ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเข้าใจ เรื่องราว ต่างๆ เหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมและพร้อมให้ศึกษาแล้วที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระ ภายในจัดแสดงวิวัฒนาการของกองทัพไทย โดยแบ่งแยกออกเป็นห้องๆ ประกอบไปด้วย ห้องอาวุธ (Weapon room) จัดแสดงตัวอย่างของ อาวุธเบาตั้งแต่อดีต ห้องธงและเครื่องมือเครื่องใช้ทางทหาร (Flag and Military Equipment room) ห้องเครื่องแบบเครื่องหมายทหาร (Uniform and Military Insignia room) จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของทหารบก และห้องจำลองเหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ทหาร (Army History room) จัดแสดงการจำลองวีรกรรมและเหตุการณ์ของกองทัพบก

ส่วนห้องพระบารมีปกเกล้าฯ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับยืนขนาดเท่าพระองค์จริง และสถานที่จัดแสดงภาพอดีตผู้บัญชาการทหารบก เรียงตามลำดับตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านที่เพิ่งจะพ้นตำแหน่งไป ห้องนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีลงนาม รับ – ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และห้องแสดงวิวัฒนาการกองทัพบก นำเสนองานด้านประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิวัฒนาการของกองทัพบก นับตั้งแต่เริ่มมีการสถาปนาอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบัน เมื่อสำรวจจนครบทุกห้องที่จัดแสดง รับรองคุณจะเข้าใจความเป็นมาของกองทัพบกไทยได้เป็นอย่างดี

ที่ตั้ง : 113 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบก) เปิดให้เข้าเยี่ยมชมฟรีทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2297 7380 และ 0 2297 8121

/ขอบคุณ ททท

Comments are closed.