โครงการ “Wonder View มากกว่าแว่นตา คืออนาคตที่สดใส” ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนซูแมคี เมื่อไม่นานมานี้ Forward Foundation มูลนิธิเลือดใหม่ที่เป็นศูนย์กลางในการรับและส่งต่อการให้ เพื่อสานต่อการทำดีตามรอยพ่อ ได้จับมือกับผู้ใหญ่ใจดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก

จัดทำโครงการ “Wonder View มากกว่าแว่นตา คืออนาคตที่สดใส” ขึ้นที่ศูนย์การเรียนซูแมคี เพราะได้รับรู้ปัญหามาว่าเด็กนักเรียนของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กชายขอบและมีผลการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่เมื่อได้ลงสำรวจพื้นที่แล้ว กลับพบว่าแท้จริงแล้ว เด็กๆ เหล่านี้มีปัญหาด้านสายตากว่า 150 คน ซึ่งเป็นผลให้เกิดอุปสรรคในการเรียน ในวันนั้นได้รับความร่วมมือจากศิลปินหนุ่มหล่อ นนท์ ธนนท์ ศิลปินค่าย I Am มาร่วมเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และนอกจากหนุ่มนนท์แล้ว มูลนิธิฟอเวิร์ดยังได้รับความร่วมมือจากสองสาวสวยเสียงดี น้ำ และ เอม จาก True Fantasia ที่ได้นำแว่นมาเข้าร่วมการประมูล ในโครงการ Wonder View ที่เคยจัดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่ง เพื่อสมทบทุนในการตัดแว่นให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are closed.