ช่วงนี้มีฝนตกหนักทำให้สภาพอากาศที่เย็นชื้น ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะโรคฉี่หนู หรือ เลปโตสไปโรซีสเป็นโรคที่ประชาชนและเกษตรกรต้องพึงระวัง นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ช่วงนี้มีฝนตกหนักทำให้สภาพอากาศที่เย็นชื้น ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่าย

โดยเฉพาะโรคฉี่หนู หรือ เลปโตสไปโรซีสเป็นโรคที่ประชาชนและเกษตรกรต้องพึงระวัง ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคือ ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน คนงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กรรมกรขุดท่อระบายน้ำ คนงานเหมืองแร่ และโรงฆ่าสัตว์ ควรหลีกเลี่ยงการเดินในพื้นที่ชื้นแฉะ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ หากเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมรองเท้าบู๊ท หลังเดินลุยน้ำต้องล้างเท้าให้สะอาด ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผล เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู โรคฉี่หนู หรือ เลปโตสไปโรซีส เป็นโรคที่พบปนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หนู สุนัข แมว โค แพะ แกะ กระบือ เมื่อคนสัมผัสกับปัสสาวะของสัตว์ เช่น พื้นที่น้ำท่วมขัง ที่ชื้นแฉะ ดินโคลน เชื้อโรคจะไชเข้าทางผิวหนังที่เป็นแผล หรือ เปื่อยยุ่ยจากการแช่น้ำอยู่นานๆ หากได้รับเชื้อแล้วผู้ป่วยจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรง มีเลือดออกใต้เยื่อบุตา เบื่ออาหาร คลื่นไส้ และอาเจียน
สำหรับข้อแนะนำในการป้องกันตนเองนั้น ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เกษตรกร ชาวไร่ชาวนา ชาวสวน คนงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กรรมกรขุดท่อระบายน้ำ โรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่บ้านมีหนูมาก ภายหลังเดินย่ำน้ำหรือเดินลุยน้ำขัง ต้องล้างเท้าให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง อย่าปล่อยให้อับชื้นเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบู๊ทให้เป็นนิสัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่ชื้นแฉะ หรือสัมผัสเยี่ยวสัตว์ รวมทั้งดูแลบ้านเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนู. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are closed.