สศก.คาดภาคเกษตรปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5

ภาคการเกษตรปี 2560 อยู่ในช่วงขาขึ้น สศก.คาดขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 ภาคใต้สินค้าเกษตรมาแรง ขยายตัวแซงทุกภูมิภาค

Comments Off on สศก.คาดภาคเกษตรปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5

วัดจุฬามณี

วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่สันนิษฐานว่า ท้าวแก้วผลึก (น้อย) นายตลาดบางช้าง ต้นวงศ์ราชนิกูลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้น น่าชม – สามสิ่งที่อยู่คู่วัด ซึ่งเป็นไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนวัดนี้ ได้แก่ 1. สังขารไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่อง โกวิท อดีตเจ้าอาวาส 2. อุโบสถจตุรมุขหินอ่อนที่มีความสวยงาม โดยอุโบสถหลังนี้มีขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ภายประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนภาพเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆ นอกจากนี้บริเวณฝาผนังโดยรอบพระอุโบสถ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและนิทานชาดกที่ประณีต ฝีมือของจิตรกรหญิงนิตยา ศักดิ์เจริญ ซึ่งใช้เวลาในการวาดนานถึง 6 ปี 3. องค์ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวเวสสุวัณ ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาที่มีสี่ภาค รวมทั้งคาถาขอพร – ร้านขายขนมทองม้วนสูตรโบราณที่สืบทอดวิธีการทำมาแต่ดั้งเดิม ตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้าวัด

Comments Off on วัดจุฬามณี

อาหารรบกวนการนอน

ตีหนึ่งแล้ว….น้องสาวคนสวยยังนั่งเล่นเฟซบุ๊ก ไม่ยอมหลับยอมนอนเปิดไฟสว่างจ้าทั้งห้อง “เกิดไม่ง่วงซะอย่างนั้นแหละพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีประชุมด้วยนะเนี่ย” อัณณ์คิดไปถึงปาร์ตี้ที่บ้านข้างๆ เมื่อตอนเย็น จึงเอะใจถามไปถึงอาหารการกินซึ่งได้รับคำตอบไม่ผิดไปจากที่คาดไว้เพราะสาวเจ้ากินอาหารที่ทำให้นอนหลับยากไปไม่น้อย กินอะไรแล้วนอนไม่หลับ อาหารที่ทำให้นอนหลับยาก ได้แก่ อาหารที่มีสารไทรามีน (Tyramine) ซึ่งจะไปยับยั้งสารเคมีในสมองอย่างนอร์เอพิเนฟรีน (nor epinephrine ) ซึ่งทำให้มีอาการนอนไม่หลับ พบในเบคอน ซีส ช๊อคโกแลต แฮม ไส้กรอก มันฝรั่งและมะเขือเทศ

Comments Off on อาหารรบกวนการนอน

สหรัฐเล็งยึดทรัพย์สินโยงฟอกเงินกองทุนวันเอ็มดีบีของมาเลเซียเพิ่มเติม

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเตรียมที่จะเรียกคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว วัน มาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์ เบอร์ฮัด หรือ วันเอ็มดีบี เป็นการเพิ่มเติม คิดเป็นมูลค่ารวม 540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 18,360 ล้านบาท) 

Comments Off on สหรัฐเล็งยึดทรัพย์สินโยงฟอกเงินกองทุนวันเอ็มดีบีของมาเลเซียเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

กองทัพไทยเกริกเกียรติแข็งแกร่งเช่นทุกวันนี้ได้ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเข้าใจ เรื่องราว ต่างๆ เหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมและพร้อมให้ศึกษาแล้วที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระ ภายในจัดแสดงวิวัฒนาการของกองทัพไทย โดยแบ่งแยกออกเป็นห้องๆ ประกอบไปด้วย ห้องอาวุธ (Weapon room) จัดแสดงตัวอย่างของ อาวุธเบาตั้งแต่อดีต ห้องธงและเครื่องมือเครื่องใช้ทางทหาร (Flag and Military Equipment room) ห้องเครื่องแบบเครื่องหมายทหาร (Uniform and Military Insignia room) จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของทหารบก และห้องจำลองเหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ทหาร (Army History room) จัดแสดงการจำลองวีรกรรมและเหตุการณ์ของกองทัพบก ส่วนห้องพระบารมีปกเกล้าฯ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับยืนขนาดเท่าพระองค์จริง และสถานที่จัดแสดงภาพอดีตผู้บัญชาการทหารบก เรียงตามลำดับตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านที่เพิ่งจะพ้นตำแหน่งไป ห้องนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีลงนาม รับ – ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และห้องแสดงวิวัฒนาการกองทัพบก นำเสนองานด้านประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิวัฒนาการของกองทัพบก นับตั้งแต่เริ่มมีการสถาปนาอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบัน เมื่อสำรวจจนครบทุกห้องที่จัดแสดง รับรองคุณจะเข้าใจความเป็นมาของกองทัพบกไทยได้เป็นอย่างดี

Comments Off on พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

ปลูก(ผัก)ด้วยรัก สานพลังสามัคคี “ชุมชนบ้านแขนท้าว”

ปลูก(ผัก)ด้วยรัก สานพลังสามัคคี “ชุมชนบ้านแขนท้าว” ผักปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ปัจจุบันการปลูกผักเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่มีการก็ใช้ทั้งสารเคมีและยาฆ่าแมลง ทำให้มีสารพิษตกค้างจำนวนมาก ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนบ้านแขนท้าว อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้หันมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานกันเองในครัวเรือน จนเกิดเป็น “โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่นอกจากจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไปเป็นจำนวนมากแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของสมาชิกทุกคนในชุมชน

Comments Off on ปลูก(ผัก)ด้วยรัก สานพลังสามัคคี “ชุมชนบ้านแขนท้าว”

ก.อ.มีมติเลือก เข็มชัย ชุติวงศ์ เป็น อสส.คนใหม่

ก.อ.มติเอกฉันท์ เลือกเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุดขึ้นเป็น อสส.คนต่อไป

Comments Off on ก.อ.มีมติเลือก เข็มชัย ชุติวงศ์ เป็น อสส.คนใหม่

ลำน้ำสะแกกรัง

    ชีวิตในเรือนแพที่ดูสงบนิ่ง มีเสน่ห์ในตัวเอง น่าจะเป็นตราประทับที่ดีที่สุด ที่นำพาให้ทุกคนคิดถึงแม่น้ำสะแกกรัง ลำน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอุทัยธานีมาเนิ่นนาน และกิจกรรมยอดนิยมเมื่อมาถึงเมืองอุทัยธานีก็คือ การนั่งเรือล่องแม่น้ำสะแกกรัง ชมความสวยงามสองฝั่งน้ำที่ยังคงเรียบง่ายไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า สมัยก่อนเวลาพ่อค้าล่องเรือผ่านมาถึงแม่น้ำสายนี้ โดยเฉพาะในเดือนยี่จนถึงเดือนสามนั้น จะมีปรากฏการณ์ที่ทุกคนรู้ได้ว่ามาถึงบ้านสะแกกรังแล้ว นั่นก็คือ ต้นสะแกจะออกดอกเล็ก ๆ ชูช่อยาวสีเขียวอมเหลือง ห้อยระย้าลงมาตามริมฝั่งน้ำ เป็นภาพที่ดูสวยงามจับใจ แม้วันนี้ดอกสะแกอาจไม่ค่อยมีให้เห็นกันดาษดื่นเช่นสมัยก่อน ทว่าแม่น้ำสะแกกรังก็ยังคงฉายความงามผ่านเรือนแพไม้ไผ่ที่วางตัวเรียงรายไปตามลำน้ำที่แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก โดยฝั่งตะวันตกนั้นมีอาคารบ้านเรือนขึ้นหนาแน่นเป็นชุมชน และมีตลาดใหญ่ที่ชาวบ้านนิยมนำของมาขาย ส่วนแม่น้ำฝั่งตะวันออกเรียกกันว่าเกาะเทโพที่มีสวนผลไม้และป่าไผ่ตามธรรมชาติ สำหรับชีวิตชาวแพนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง นิยมนำปลาที่จับได้ในแม่น้ำมาตากแห้งก่อน ส่งจำหน่ายในตลาด โดยเฉพาะปลาแรดนั้นถือเป็นของขึ้นชื่อจากแม่น้ำสะแกกรังเลยทีเดียว

Comments Off on ลำน้ำสะแกกรัง

สร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยชรานอกจากจะมีโรคประจำตัวต่างๆ ที่ต้องคอยเฝ้าระวังแล้ว เรื่องสุขภาพช่องปากและฟันก็เป็นอีกปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเช่นกัน “ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์” สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อธิบายถึงปัญหาสุขภาพปากและฟันในผู้สูงอายุว่า มักจะมีลักษณะฟันกร่อนสึก เหงือกร่น เพราะใช้บดเคี้ยวมานาน เกิดร่องห่างระหว่างซี่ฟัน เป็นเหตุให้เศษอาหารตกลงไปติดในช่องฟัน ทำให้เป็นโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบได้ ขณะที่หากมีการถอนฟันออกไปบางซี่ แล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมทดแทนนั้น จะทำให้ฟันที่อยู่ใกล้ช่องว่างล้มเอนลง

Comments Off on สร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

กาตาร์จะไม่ขับพลเมืองชาติที่ตัดสัมพันธ์ออกจากประเทศ

 สำนักข่าวคิวเอ็นเอของทางการกาตาร์รายงานอ้างแถลงการณ์ว่า กาตาร์จะไม่ขับพลเมืองประเทศที่ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ในสัปดาห์นี้ออกจากประเทศ และมีสิทธิที่จะพำนักอยู่ในกาตาร์ได้ตามระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่ 

Comments Off on กาตาร์จะไม่ขับพลเมืองชาติที่ตัดสัมพันธ์ออกจากประเทศ