สูตรอาหาร เทคนิคการต้มไข่ ต้มอย่างไรให้ได้ตามใจปาก

สูตรอาหาร เทคนิคการต้มไข่ ต้มอย่างไรให้ได้ตามใจปาก • เทคนิคการต้มไข่ให้ได้ “ไข่ยางมะตูม” แค่กะเวลาให้ถูกก็ได้กินตามใจปาก ไข่ไก่สดจับแล้วจะสากมือ มีน้ำหนัก วางลงน้ำไข่จะนอน ไม่ตั้ง หากซื้อไข่ที่ซุปเปอร์มาเก็ต ให้ดูความสดใหม่ของไข่ หรือสังเกตวันหมดอายุข้างกล่อง ให้เลือกกล่องที่อายุวันน้อยที่สุด

Comments Off on สูตรอาหาร เทคนิคการต้มไข่ ต้มอย่างไรให้ได้ตามใจปาก

ครม.เปิดทางหักค่าติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ครม.อนุมัตินำค่าใช้จ่ายติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หักค่าใช้จ่ายลดหย่อยภาษี 2 เท่า

Comments Off on ครม.เปิดทางหักค่าติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

บ้านไม้ที่ตั้งอยู่ริมลำธารกลางโอบกอดของแนวเทือกเขาสูงคือภาพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกันแทบทุกฤดูหนาว ที่ไม่เพียงเพื่อสัมผัสความบริสุทธิ์จากธรรมชาติเท่านั้น หากยังได้เรียนรู้โครงการต่างๆ ที่อยู่ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้อีกด้วย ที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างศูนย์ฯ จำนวนเงิน 300,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกเมี่ยง (ใบชา)
 2.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและคุณภาพชีวิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3. สนับสนุนงานทดสอบ สาธิต และวิจัย 4.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมพื้นที่ถึง 17 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป๊อก บ้านแม่ลาย บ้านแม่กำปอง บ้านธารทอง และบ้านปางจำปี ฯลฯ ทั้งนี้ มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานถึง 34.65 ตร.ม. (21,656 ไร่) และเป็นพื้นที่ของศูนย์ฯ 52.1 ไร่ กิจกรรมน่าทำ · สนุกไปกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวนกาแฟอาราบิก้า และสวนเมี่ยง ที่ทางศูนย์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก นอกจากนี้ ภายในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ ยังมีแปลงตัวอย่างปลูกต้นไม้อื่นๆ ด้วย เช่น ไม้เมืองหนาว งานไม้กระถาง (เช่น […]

Comments Off on ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย

กระทรวงสาธารณสุข จับมือภาคีเครือข่ายด้านพัฒนาการเด็ก ขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปี 2560 ตั้งเป้าค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า พร้อมกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วย “คู่มือเฝ้าระวังเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” และ “คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง” ของ กรมสุขภาพจิต นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไปของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย 2560” โดยมี ผู้บริหาร นักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมแพทย์ทหารบก และภาคีเครือข่ายกว่า 500 คน เพื่อประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ รวมทั้งกระตุ้นติดตามระบบการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า นายแพทย์โสภณกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่าง 1 […]

Comments Off on เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย

รัฐบาลเตรียมอนุมัติงบปี 60 เพิ่มอีก 1.5 หมื่นล้านบาท

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ที่มีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกในการผลักดัน Local Economy ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีสมาชิกจำนวนมากกว่า 13 ล้านคน โดยใช้กลไกที่สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีชีวิตวามเป็นอยู่ที่ดี ช่วยเหลือเกษตรกร ธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน และหมู่บ้านทั่วประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้ง 7 หมื่นกว่ากองทุนทั่วประเทศ ให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเพิ่มศักยภาพฯ ตามแนวทางประชารัฐ 15,000 ล้านบาท ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการปฎิรูปขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบคาดว่าหากผ่านความเห็นชอบแล้วจะสามารถอนุมัติงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านได้ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เบื้องต้นมีโครงการเสนอเข้ามาแล้วกว่า ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านทั้งหมด นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบแผนงานและแนวทางการฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 โดยจะพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีปัญหาสามารถฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพให้สามารถรับการเพิ่มทุนล้านที่ 2ได้มากที่สุดในปีนี้ ขณะเดียวกันยังรับทราบผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี 2559 ซึ่ง ได้อนุมัติโครงการไป 66,337 กองทุน วงเงิน 33,131,773,355 […]

Comments Off on รัฐบาลเตรียมอนุมัติงบปี 60 เพิ่มอีก 1.5 หมื่นล้านบาท

วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)

นอกจากคูค่ายพม่าแล้ว ในจังหวัดสิงห์บุรี ยังมีวัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในอดีตเมื่อครั้งชาวบ้านบางระจันเสียสละเลือดเนื้อปกป้องเมืองไทย ดังนั้นวัดนี้จึงมีความเก่าแก่ ศักดิสิทธิ์ และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ในสมัยก่อนชาวบ้านพากันเรียกวัดนี้ว่าวัดไม้แดง เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีต้นไม้แดงขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีความเชื่อกันว่าไม้แดงเหล่านี้เป็น ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีผู้ใดกล้าตัดทำลาย ซึ่งเคยมีต้นไม้แดงที่อายุกว่า 200 ปียืนต้นตายภายในวัดเลยทีเดียว ทว่าความสำคัญของวัดโพธิ์เก้าต้นในอดีตแท้จริงแล้วคือการเป็น สถานที่ที่ชาวบ้านบางระจันเคยใช้เป็นที่มั่นในการสู้รบกับกองทัพพม่าเมื่อคราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในปีพ.ศ.2308

Comments Off on วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)

โรคจิตเภท

โรคจิตเภท หรือ โรค Schizophrenia โรคจิตเภท เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติของความคิด และการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆ ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สาเหตุของโรคจิตเภท เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง

Comments Off on โรคจิตเภท

ผู้นำอียูจะประเมินภัยก่อการร้าย ความร่วมมือทางทหารและผู้อพยพ

ผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป(อียู) ร่วมหารือเพื่อประเมินมาตรการรับมือกับการก่อการร้าย การกระชับความร่วมมือทางการทหาร และผู้อพยพ โดยมั่นใจว่ากระแสต่อต้านอียูและการสนับสนุนพรรคที่มีนโยบายประชานิยมเริ่มลดลงแล้ว

Comments Off on ผู้นำอียูจะประเมินภัยก่อการร้าย ความร่วมมือทางทหารและผู้อพยพ

วัดปทุมวงษาวาส

วัดปทุมวงษาวาส ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไฮไลต์ที่น่าชมยิ่งของวัดปทุมวงษาวาสคือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ในสถูปที่มีเสาอโศกทำจากหินหยกตามศิลปะแบบอินเดีย นอกจากนี้ อย่าลืมแวะชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไทยพวนเรียนรู้วิถีชีวิตของชนกลุ่มนี้ผ่านข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมกับเลือกซื้อผ้าทอสไตล์ไทยพวนจากฝีมือชาวบ้าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์งานศิลป์บนผืนผ้าเพื่ออนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอลายโบราณลายมัดหมี่และผ้าขาวม้าไว้สำหรับสวมใส่ในวันสบายๆ

Comments Off on วัดปทุมวงษาวาส

ผู้หญิงวัยทอง ผู้ชายวัยเงิน

ภาวะวัยทอง เป็นสิ่งที่ผู้หญิงอายุเกินกว่า 40 ปีขึ้นไปจะต้องเผชิญ อาการในภาวะดังกล่าวมีความรุนแรงแตกต่างกันแล้วแต่บุคคล อย่างไรก็ตาม หากต้องการจะตรวจสอบว่ามีอาการของภาวะวัยทองให้พิจารณาจากอาการหรือปัญหาผิดปกติ ดังต่อไปนี้คือ 1. อาการร้อนวูบวาบตามตัว เป็นอาการเริ่มแรกของผู้หญิงวัยทองโดยทั่วไป มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นและก่อให้เกิดความรำคาญมากน้อยแตกต่างกันตามบุคคล 2. การติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะพบได้บ่อยในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้ว นอกจากนี้ยังอาจเกิดการอักเสบของช่องคลอดที่ก่อให้เกิดความรำคาญได้เช่นกัน 3. ปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกเจ็บปวดเวลาร่วมเพศสืบเนื่องมาจากการที่น้ำหล่อลื่นลดน้อยลงและการลดลงของความต้องการทางเพศมักพบได้บ่อยในผู้หญิงวัยทอง 4. อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนได้ง่ายจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในผู้หญิงวัยทองบางคน 5. ประจำเดือนผิดปกติและบางครั้งมีเลือดออกมามากจะพบได้ในช่วงระยะที่ใกล้จะหมดประจำเดือน 6. ความจำเสื่อมลงหลงลืมได้ง่ายเป็นสิ่งที่พบได้ไม่น้อยเช่นกัน 7. ความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงหลายชนิด ได้แก่ กระดูกพรุน โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคอัลไซเมอร์และมะเร็งของลำไส้ใหญ่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้หญิงย่างเข้าสู่วัยทอง ในปัจจุบันมีสารจากธรรมชาติหลากหลายชนิดที่อาจพิจารณาให้ใช้เพื่อบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นในผู้หญิงวัยทองได้ สารสกัดจากถั่วเหลืองซึ่งให้สารสำคัญในกลุ่ม Isoflavones มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการวัยทองต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีผลป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง และยังมีผลลดระดับคอเลสเตอรอลอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิดควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้เสมอ

Comments Off on ผู้หญิงวัยทอง ผู้ชายวัยเงิน