สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ขึ้นกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระ ภายในศูนย์ฯ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อ การศึกษาวิจัย มีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพป่าตะวันตก โดยมีให้เลือก 2 เส้นทางด้วยกัน กล่าวคือ เส้นทางแรกใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 3 ชั่วโมง กับอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนินดินแดงที่ใช้เวลาไปกลับประมาณ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีที่พักแรมสำหรับการจัดค่ายเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้พวกเขาได้รักธรรมชาติอย่างแท้จริง

Comments Off on สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ

พัฒนาให้เยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนควบคุมยาสูบ

จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะเยาวชนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ

Comments Off on พัฒนาให้เยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนควบคุมยาสูบ

ไทย-ญี่ปุ่นผนึกกำลังต้านประมงไอยูยู

ไทย-ญี่ปุ่นคู่ค้าสินค้าประมงสำคัญ ลงนามแถลงการณ์ร่วมผนึกกำลังต้านประมงไอยูยู พร้อมเจรจาผลักดันความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตรของ 2 ประเทศ

Comments Off on ไทย-ญี่ปุ่นผนึกกำลังต้านประมงไอยูยู

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ที่มีเนื้อที่ราวๆ 380 ตารางกิโลเมตร เดิมทีเดียวที่นี่ชื่ออุทยานแห่งชาติแม่กาษา และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ” เพื่อเป็นการยกย่องพะวอทหารชาวกระเหรี่ยงในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายด่านแม่ละเมา ท่านได้ต่อสู้กับข้าศึกเพื่อปกป้องเอกราชของชาติจนยอมสละชีพตัวเองในสมรภูมิรบซึ่งก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนพะวอแห่งนี้เอง

Comments Off on อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

3 ลด 2 เพิ่ม ป้องกันนักสูบหน้าใหม่

สธ.เน้นมาตรการ 3 ลด2 เพิ่มคือ ลดนักสูบหน้าใหม่ ลดจำนวนผู้สูบเดิมในชนบท ลดควันบุหรี่มือสองที่ทำงาน ที่สาธารณะ และที่บ้าน และเพิ่มผู้ขับเคลื่อนระดับพื้นที่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ปัญหาการสูบบุหรี่ในประเทศไทยทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอายุของนักสูบหน้าใหม่ที่ลดน้อยลงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างกว้างขวางและเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2558 พบว่าจำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 54.8 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ 11.4 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ 10 ล้านคน และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่นานๆ ครั้ง 1.4 ล้านคน อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำคือ 17.8 ปี ขณะที่อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัยคือ 19.5 ปี เมื่อเทียบกับปี 2550 พบว่าทุกกลุ่มวัยมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่น้อยลง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 15-24 ปี เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุน้อยลงค่อนข้างมากกว่ากลุ่มอื่น คือจากปี 2550 เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 16.8 […]

Comments Off on 3 ลด 2 เพิ่ม ป้องกันนักสูบหน้าใหม่

จีนวิตกข่าวผู้นำเกาหลีใต้ไม่ได้รับรายงานการติดตั้งระบบทาดเพิ่ม

 ทางการจีนแถลงวันนี้ว่า จีนวิตกอย่างยิ่งต่อการที่ประธานาธิบดีมุน แจอินของเกาหลีใต้ไม่ได้รับรายงานแจ้งเรื่องที่สหรัฐเคลื่อนระบบป้องกันภัยขีปนาวุธในบรรยากาศชั้นสูง(ทาด) มาติดตั้งในเกาหลีใต้เพิ่มจากเดิมที่ตกลงไว้ 

Comments Off on จีนวิตกข่าวผู้นำเกาหลีใต้ไม่ได้รับรายงานการติดตั้งระบบทาดเพิ่ม

ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อวิถีชาวใต้ในปัจจุบันฉันใดยางพาราต้นแรกก็ย่อมเป็นดังประกายความคิด เพื่อสร้างชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขและมีความสำคัญไม่แพ้กันฉันนั้น โดยยางต้นนี้คือต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เจ้าเมืองตรังได้นำมาปลูกไว้เพื่อบุกเบิกอาชีพสวนยางพาราของชาวตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2442 และเป็นเหมือนอนุสรณ์แห่งความผูกพันที่ทำให้คนตรังระลึกบุคคลสำคัญท่านนี้

Comments Off on ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย

เตรียมรับมือ พายุหมุนเขตร้อน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า พายุดีเปรสชั่น”ราอี” ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ก่อให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือ และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศเตือนภัย ให้เตรียมพร้อม รับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง โดยเพิ่มที่ค้ำยันหรือใช้ไม้ตีตะปูปิดตรึงประตู และหน้าต่างที่ไม่แข็งแรง เพื่อป้องกันแรงลมพัดบ้านเรือนเสียหาย จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด เพื่อป้องกันสิ่งของถูกพายุพัดเสียหาย และได้รับอันตรายจากสิ่งของปลิวกระแทก สำรวจสิ่งปลูกสร้างบริเวณรอบบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการล้มทับ

Comments Off on เตรียมรับมือ พายุหมุนเขตร้อน

แม่-ลูกพบหน้า สวมกอดน้ำตานอง หลังเสี่ยรับเหมาเลี้ยงดูลูกชาย 15 ปี

ความคืบหน้ากรณีผู้รับเหมาอายุ 52 ปี เลี้ยงดูลูกชายมา 15 ปี แต่พอจะพาไปทำบัตรประชาชนกลับพบว่าไม่ใช่ลูกของตนเอง ล่าสุดวันนี้ทั้งสองฝ่ายได้พบกันแล้วที่ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

Comments Off on แม่-ลูกพบหน้า สวมกอดน้ำตานอง หลังเสี่ยรับเหมาเลี้ยงดูลูกชาย 15 ปี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายพระรามหก ตำบลห้วยทรายเหนือ   ถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่ 216-217 เลยหาดชะอำมา 8 กิโลเมตร  เป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2466  ได้รับขนานนามว่า “พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง”  ลักษณะเป็นพระตำหนักแบบไทยผสมยุโรป เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง สร้างด้วยไม้สักทอง พระตำหนักฝ่ายในอยู่ปีกขวา ทางปีกซ้ายเป็นส่วนของฝ่ายหน้า  ประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์เชื่อมต่อถึงกันโดยตลอด พระที่นั่งสมุทรพิมาน เป็นที่ประทับของพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระวรชายา  พระที่นั่งพิศาลสาครเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีอาคารข้าราชบริพารฝ่ายหน้าเป็นบริวารหลายหลัง และมีแนวระเบียงยื่นลงสู่ทะเลเป็นที่ลงสรงน้ำ และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์  เป็นอาคารโถงสองชั้นเปิดโล่งใช้เป็นที่ประชุมในโอกาสต่าง ๆ   และเป็นโรงละครซึ่งเคยจัดแสดงละครครั้งสำคัญ  2  ครั้ง  คือ เรื่องพระร่วง และวิวาห์พระสมุทร   ในปี พ.ศ.2484 เจ้าพระยารามราฆพ ได้สร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ถวายเป็นพระราชานุสรณ์ประดิษฐานไว้ ณ ท้องพระโรงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และได้จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน  เป็นประจำทุกปี  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น. […]

Comments Off on พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน